Menu

Coğrafiya ərazi təhlilinə əsaslanan bir elmdir. Ənənəvi olaraq xəritələr ərazi təhlili üçün bir vasitə kimi istifadə edilmişdir. Lakin elmi-texniki inqilab dövrü və insanın təsərrüfat fəaliyyətinin müvafiq inkişafı ilə əlaqədar istehsalın ərazi təşkili üçün yeni alətlər meydana çıxdı.

Virtual reallıq onun real dünya ilə üst-üstə düşməsini təmin edir. Bu texnologiya video, şəkillər və 3D məzmunu real dünya obyektlərinin üzərinə yerləşdirməklə real mühitləri yenidən yarada bilər.

I just discovered a way to build a billion-dollar startup entirely from free open source software from the most talented programmers in the world.

Müasir zamanda fəaliyyətindən asılı olmayaraq, istənilən peşəyə və sənətə sahib insanın effektivliyini və məhsuldarlığını müəyyən edən əsas amil - vaxtın idarə olunmasıdır. Uğurlu insanlar digərlərindən hansı cəhətlərinə görə seçilir?

19.04.2022

Bu, əsas prinsipi yumşaq, elastik hərəkət texnikası olan Şərq əlbəyaxa döyüş sənətidir. Silahla və silahsız işləmək üsullarını özündə birləşdirən Yapon döyüş sənətinin ümumi adıdır.