Menu
article thumbnail

Biz də Open Source layihələr üçün contribution edirik. Bu məqalədə onun nə olduğunu və əhəmiyyətini öyrənəcəksiz.

article thumbnail

Göstərilən xidmətin həcmindən və formasından, müştəri xidmətlərində çalışan əməkdaşların sayından asılı olmayaraq, hər bir müəssisə və təşkilatda bu və ya digər formada çağrı mərkəzinin olmasına və...

article thumbnail

Struggling with the questions “Why do we need interfaces? “ or “What is an advantage of using interfaces? “. Our team member presents you answers and suggestions for the questions.