Меню

Блог


В сложной логической системе, системе с объемными вычислительными задачами и потоками событий необходимо организовать распределенную архитектуру и наладить коммуникацию между её компонентами. Для такой архитектуры чаще всего используют одно из двух решений: RabbitMQ или Apache Kafka.В этой статье мы разберемся, чем отличаются эти брокеры сообщений и в каких случаях какой использовать.

Şübhə etmirəm ki, hər birimiz öz məlumatlarımızı, kənar şəxslərin gözündən qorumaq istəyirik, lakin əksər insanlar elementar olaraq təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşırlar. Bugünkü mövzuda məlumatların saxlandığı hesabların şifrəsindən danışacağıq.

Biz həqiqətən də inanırıq ki, iş düzgün və effektiv görüldükdə, Məhsul Lideri, möhtəşəm texnologiyalar və dizaynerlərdən ibarət çarpaz funksional komandaya işlərini yerinə yetirməyə kömək edə biləcək güc multiplikatoru rolunu oynayır.

GraphQL, API'ları yaratmağın və məlumat alış-verişi aparmağın ən müasir yollarından biridir.

Docker proqram təminatının containerlər kimi “run” olmasını təmin edən texnologiyadır. Dockeri bir proqramı işlətmək üçün lazım olan hər şeyi özündə birləşdirən bir virtual maşın kimi düşünə bilərik.